Biz Geleceğiz

Yabancı Dil Eğitimcileri Derneği olarak hazırladığımız "Biz Geleceğiz" başlıklı projemiz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gençlik Projeleri Destek Programı (2020-1) kapsamında onaylanmıştır.

1/2

Kapsam

Proje kapsamında 14-16 yaş aralığında ortaöğretime devam eden gençlerin programın önceliklerinden kişisel gelişim ve kişiler arası iletişim becerilerini gerek ana dilde gerekse yabancı dili kullanarak arttırmaya yönelik , okul ortamı dışında , ihtiyaca göre belirlenen yaşam alanlarında online ve yüz yüze yaygın öğrenme metodları kullanılarak atölyeler ve seminer çalışması olarak yapılacaktır.

Bu kapsamda; gençlerin iletişim becerileri, takım çalışması, organizasyon becerileri, problem çözme becerisi, kriz yönetimi, liderlik, analitik düşünce, sosyal girişimcilik gibi bilgi, beceri ve yeterliliklerinin  gelişmesi hedeflenmiştir. Proje faaliyetlerinden Mersin bölgesinde ikamet eden yaklaşık 20 genç faydalanacaktır.