Biz Geleceğiz” Gençlik Projesi Seminerleri ve Atölye Çalışmaları Başvuru Formu

Gençlik Projeleri Destek Programı (2020-1) kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen, Yabancı Dil Eğitimcileri Derneği koordinatörlüğünde yürütülen “Biz Geleceğiz ” başlıklı proje çerçevesinde Mersin ili ve ilçelerinde öğrenim gören 14-16 yaş aralığında gençlere yönelik online ve yüz yüze kişisel gelişim seminerleri ve atölye çalışmaları düzenlenecektir.Gençlik Projeleri Destek Programı (2020-1) kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen, Yabancı Dil Eğitimcileri Derneği koordinatörlüğünde yürütülen “Biz Geleceğiz ” başlıklı proje çerçevesinde Mersin ili ve ilçelerinde öğrenim gören 14-16 yaş aralığında gençlere yönelik online ve yüz yüze kişisel gelişim seminerleri ve atölye çalışmaları düzenlenecektir.‘Kişisel gelişim ve kişiler arası iletişim becerilerini arttırmaya yönelik eğitimler’ gençlerin,iletişim, adaptasyon ve inovasyon becerilerinin gelişmesine yönelik alanında uzman kişiler ve gönüllü eğitimciler tarafından okul dışında, doğal öğrenme ortamlarında kişisel gelişim eğitim seminerleri (iletişim, etkili sunum teknikleri, zaman yönetimi), atölye çalışmaları (yaratıcı drama, sanat, spor, müzik, dijital beceri, temel robotik ve kodlama) gibi yaygın öğretim metodları kullanarak verilecektir.

1 görüntüleme